התחלנו! מפגש ראשון למחוננים "הגדולים" לשנת הלימודים הנוכחית התקיים בתל חי!

ולא בזום! במסדרונות ובכיתות ממש, והיה כל כך מרגש!

הפעלה בכתה

 

 

 

נערות במסדרונות תל חי