תחילת פעילות ניצוצות ברמת הגולן

18-10-2021

פרטים כלליים