מורים ויוצרים

מדור זה מיועד למורים שלנו, לדברים שכתבו, לתוצרים שלהם כיוצרים ומפתחים בוגרים, להנאת כל בית מרכז מדע ודעת למחוננים ומצטיינים בתל-חי