מבנה שנת הלימודים בתוכנית ניצוצות בשנת הלימודים תשפ"ב