התנהלות בשגרת קורונה

חזרנו לשגרת לימודים במרכז!

תלמידים לא חייבים בהצגת תו ירוק בכניסתם לבית הספר.

שתי המגבלות היחידות עליהן נקפיד הן:

 – איסור התקהלות במבנה של מעל ל – 50 תלמידים.

 – שימוש במסכות בזמן השיעורים בכיתות.

 – אוורור הכיתות