צפו במכונה שיצר יהוא בלימודי לגו-לוגו במרכז למחוננים בתל חי - הקישו על הטקסט