דף זיכרון לעמי פלד תלמידנו האהוב, ממחזור התלמידים הראשון בתל חי