בקשת אבחון חוזר

הכל על מבחני איתור המחוננים

https://parents.education.gov.il/prhnet/gifted/primary-education-frameworks/first-test-b-and-c