צוות המרכז - צילומים

חלק מהצוות הגדול שלנו - מורי יום ה'

צוות יום חמישי במסיבת הסיום

 

צוות יום חמישי, ישיבה אחרונה לפני מסיבת הסיום 2019