אודות המרכז שלנו כולל טלפונים

החזון החינוכי שלנו 
מרכז מדע ודעת למחוננים בתל-חי פועל ברוח האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.
הוא קורא לשילוב בין מורים לתלמידים במתכונת חדשה, שמובילה ליצירת ידע והקשרים חדשים לידע.

מתוך חזון האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך

האגף למחוננים ולמצטיינים שואף להנחיל ולהוביל תרבות שבה המצוינות היא ערך מרכזי.
בראש סולם העדיפויות מוצבים ערכי מצוינות, התעלות, מנהיגות, מחויבות ורגישות לחברה.
האגף פועל ליצירת סביבות למידה תומכות רגשית, גמישות ודינאמיות, כחממות להצמחת שיח מאתגר ויצירת ידע חדש. 

האגף מטפח סביבות, בהן צומחת קהילייה לומדת של תלמידים ומורים, שהינם שווים בסקרנותם ובמחויבותם ושואפים ללא הרף להגיע אל מרחבי תובנה חדשים.
כך נפתחים בפני מורים ותלמידים שדות מרתקים להעצמה, למתן ביטוי לכישוריהם הייחודיים וליצירת דפוסי לימוד וחינוך הולמים תוך התחדשות מתמדת.

מחזון למציאות
במרכז מדע ודעת תל-חי פועלת קהילייה לומדת ברוח חזון האגף, שבה ההוויה הלימודית אינה שגרתית והיא משלבת פעילות לימודית חווייתית של חקר, פיתוח סקרנות, חשיבה ודמיון.
כל אלה מוצאים ביטויים במטרות שמוצבות כאן, בנושאי הלימוד, באופיים ובמומחיותם של המורים, בסגנון ההוראה ובשילובם של התלמידים בתהליך הלמידה.
נושא העצמת התודעה מתבטא כאן לא רק בפיתוח חשיבה אלא אף בהעצמה חברתית, בגיבוש ערכי, פיתוח סובלנות לקבלת האחר והשונה ופיתוח מנהיגות. 
הקורסים הניתנים במרכז בתל-חי מתחדשים מדי שנה ומציעים לתלמידים במה לביטוי ופיתוח כישוריהם במגוון של נושאי-דעת בתחומי המדעים המדויקים, מדעי הרוח, מדעי החברה והאומנויות.

מטרות המרכז למדע ודעת בתל-חי

 • לאפשר לילד המחונן והמצטיין סביבה חינוכית מוגנת, נטולת לחצים ועתירת אתגרים וגירויים, שבה יוכל להיחשף לרעיונות חדשים, מתקדמים, ולפעול בדרכים בלתי שגרתיות. סביבת הלימוד הבטוחה היא כזו המאפשרת התנסות וטעיה.
 • לעודד את התלמיד לחשוב בדרכים חלופיות, להביא לחוויה הלימודית סקרנות, אינטואיציה ויזמות, לעשות שימוש ביכולותיו ולשכללן. סביבה שתכליתה לעודד אותו לערער על הכללות, להציע פתרונות לא שגרתיים, תוך שימוש בחשיבה עצמאית מורכבת, המשלבת חקר, יצירה, אינטואיציה ומטא-קוגניציה.
 • לתמוך בתלמידים ולסייע להם ביצירת חוסן רגשי תוך הכרות עם המשאבים הפנימיים והחיצוניים אשר מסייעים במצבי חיים שונים ומשתנים לאורך חייו של האדם.
 • ליצור עבורו מסגרת שבה יוכל לצמוח בחברת השווים לו, ולפגוש תלמידים שיש להם יכולות אינטלקטואליות, סקרנות, כישורים ותחומי עניין דומים לשלו.
 • לפתח בתלמידים יכולות של עבודת צוות והפריה הדדית, רגישות לזולת וסובלנות, התמודדות עם אתגרים קשים וכשלונות.
 • לאפשר לתלמיד ליצור את הזהות הערכית והמוסרית העצמאית שלו, לעודד מעורבות חברתית, מתוך הבנת תהליכים חברתיים לעומקם; התייחסות למציאות משתנה ותרומה לסביבתו, תוך יכולת לעמוד על דעתו ולהוביל.

מרכז מדע ודעת למחוננים ומצטיינים בתל-חי – תעודת זהות

ניסוי בפיסיקה בשכבה הצעירה אודות המרכז בתל-חי
מרכז מדע ודעת למחוננים ומצטיינים בתל-חי נוסד בשנת 1985, במטרה להרחיב את המענה הניתן בו לילדים מוכשרים באזור – בהעשרה חברתית, אינטלקטואלית ויצירתית. המרכז פועל במסגרת האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך והינו כבר חלק מבוסס ואינטגרלי מכל בחינה במארג המכללה האקדמית תל-חי. 

מי הלומדים כאן
במרכז, שהינו מהגדולים במדינה, לומדים מידי שבוע כ-200 תלמידים מחוננים וכ-600 מצטיינים בכיתות ג'-ט', מ-50 ישובים בגליל ובגולן – ממטולה בצפון עד גוש חלב, ריחניה וסאסא במערב, מצפון ומזרח רמת הגולן עד לקצרין, רמת כורזים וכחל.

מייסד המרכז ומנהלו הראשון הינו עמי קוטון; פעילות המרכז הורחבה ומוסדה בידי מנהלת המרכז השניה – הגב' סימה גולדפרב ריבלין; היום מנהל את המרכז ד"ר אופיר דגני, שפתח את שערי המרכז לכיתות ג' ולתלמידים מצטיינים.

התוכנית האחרונה שנפתחה במרכז היא "ניצוצות" בשנת 2017. ביוזמת מנהל המרכז ד"ר דגני ובהובלתו נפתחה בשנת תש"ף כיתת מחוננים הראשונה באצבע הגליל והגולן, אשר לומדת שבוע מלא בבית הספר דנציגר בקרית-שמונה. החל משנה זו יופנו מאמצים מחודשים להרחבת התוכניות במרכז ושיפור התשתיות בו, כמו מגרש לפעילות חוץ-כיתתית, קידום כיתות המחשבים וחיזוק התוכניות הקיימות. 

ימי הלימוד במרכז

 • יום א' – בוקר – מחוננים מכיתות ג'-ד'; אחר הצוהריים – מצטיינים מכיתות ג'-ד'
 • יום ב' – בוקר – מחוננים מכיתות ה'-ו', אחר הצוהריים – מצטיינים מכיתות ו'-ט'
 • יום ג' – אחר הצוהריים – מצטיינים מכיתות ד'-ה'
 • יום ד' – אחר הצוהריים – מצטיינים דוברי ערבית כיתות ד'-ה'
 • יום ה' – בוקר – מחוננים מכיתות ז'-ט', אחר הצוהריים – מצטיינים דוברי ערבית מכיתות ו'-ט'
 • יום ו' – בוקר – תוכנית 'ניצוצות' כיתות ד'-ט'

שיעור רובוטיקה  בית ומפגש של שווים

תלמידי המרכז מגיעים מכל מגזרי החברה – יהודים, דרוזים, צ'רקסים, נוצרים, מוסלמים, דתיים וחילוניים והם לומדים בצוותא על פי שכבות הגיל.
המרכז עבורם הינו בית, שנותן ביטוי ליכולותיהם המיוחדות ומאתגר אינטלקטואלית; הוא נושא בחובו הרפתקה לימודית ומזמן מפגש חברתי בתוך מערכת של שווים.

עיון, אוריינות ויצירה – בפלורליזם תרבותי

צוות המורים במרכז הינם ברובם בעלי תואר שני ושלישי, שהתמחו בתחומי הדעת הנלמדים כאן והינם אף בעלי הכשרה ייעודית בהוראת מחוננים. הצוות מפתח דרכי הוראה חדשניות ויוזם התנסויות פדגוגיות מרתקות, מיומן בלמידה פתוחה, בסגנון הוראה לא שגרתי ובפיתוח חשיבה.

הצוות מוביל את הילדים אל חוויה לימודית, המשלבת פעילות עיונית, אוריינית ויצירתית בתחומי מדע וטכנולוגיה, הגות, פילוסופיה ואומנות, רובוטיקה, תרבות וחברה, שפות זרות, מיומנויות חקר ועוד.

במרכז מאמינים בערכה של הרב-תרבותיות ובחשיבות של קיום שיח בין העדות בישראל. לכן משלבים לימודי הבוקר למחוננים תלמידים דוברי עברית ודוברי ערבית בכל הקורסים המוצעים. יישומו של קשר זה מתבצע באמצעות היכרות עם השפה והאתוס התרבותי השונה, מפגשים עם אומנים, אנשי רוח ואקדמיה מהתרבויות השונות, פיתוח קשרים והיכרויות עם בעלי צרכים מיוחדים, סיורים לימודיים, פעילויות עם ההורים הקשורים בנושא, וליווי אישי של התלמידים על ידי סטודנטיות חונכות דוברות ערבית.

 דגש מיוחד לכל שכבת גיל בתוכניות למחוננים  טיול שנתי לחוף אכזיב

לכל אחת משכבות הגיל במרכז יועדו תוכניות לימודים ופעילויות משלה.

בשכבת "הצעירים", בכיתות ג'-ד', מתוודעים התלמידים אל מגוון תחומי דעת בסיסיים ואל דרך הלמידה המיוחדת במרכז. דגש מיוחד מושם על שילוב הילדים בסביבה החברתית והפיזית הלא מוכרת ותמיכה רגשית.

בין הקורסים לשכבה זו, הניתנים במתכונת חובה: אומנות, בוטניקה, וטרינריה, תרבות סין ושפתה, מיומנויות תקשורת בין-אישית, 'אני והחברה הסובבת אותי' והתמודדות עם מצבים חברתיים מאתגרים, סיפורת ואוריינות בכתיבה, עולם החי, רובוטיקה, דרמה, מיקרוביולוגיה, אומנות ממוחשבת ואנימציה, 'מבוכים ודרקונים'.

בשכבת הביניים – כיתות ה'-ו' – נמשכת החשיפה לתחומי דעת מגוונים ולימוד של כלי חקר בסיסיים המובילים לחשיבה יצירתית והמצאתית. בקבוצת גיל זו מושם דגש על טיפוח מנהיגות, אחריות אישית ונתינה לזולת. כאן מתנסים התלמידים לראשונה בבחירת הקורסים וכן נוצר עירוב על בסיס תחומי עניין משותפים בין תלמידים דוברי עברית ודוברי ערבית.

בין הקורסים המוצעים לשכבה זו: ועדת תרבות ומנהיגות, רובוטיקה, אוריגמי, שפה חזותית ואנימציה, תיאטרון, נתינה לאחר באמצעות שילוב עם תלמידי בית ספר לחינוך מיוחד, חשיבה ביקורתית, קפוארה, אנגלית, דיוקן עצמי דרך טוטם, אומנות ממוחשבת, לוגיקה, צילום, פסיכולוגיה חברתית, 'מבוכים ודרקונים', שירה וציור, קולנוע ולהטוטנות.

בשכבת "הבוגרים", כיתות ז'-ט' – ניתן דגש להעמקה ולהתמחות בתחומי דעת מגוונים ולהרחבת מיומנויות חשיבה ויצירה בתחומים מתקדמים. בגילאים אלה התלמידים מרכיבים לעצמם מערכת לימודים אישית בהתאם לתחומי התעניינותם. בין הקורסים: נאום ודיבייט, שח-מט, אומנות, אנגלית, אומנות ממוחשבת ואנימציה, עזרה ראשונה, ועדת תרבות ומנהיגות, מתמטיקה, ביולוגיה, סוציולוגיה ותקשורת וביקורת המדיה הפרסומית, פילוסופיה, האבולוציה של האדם, TED, כימיה ורפואה, סדנת דפוס, חקר מתמטי, נגישות ורגישות לאחרים, חשיבה, תקשורת ומשפט, כתיבה יצירתית.

לכל תלמיד בכיתות ט' מוצע קורס שנתי במיומנויות חקר, שמביא למיצוי את כישוריו המיוחדים אשר פותחו והועשרו בשנות לימודיו במרכז. זהו תהליך למידה ממושך שחלקו בשעות הפנאי, בסופו מופקים תוצרים, שהם פרי החקר שביצע כל אחד מהם בקורס. את התוצאות המרהיבות ניתן להשוות לסטנדרטים המקובלים באקדמיה.

בשכבה הבוגרת מתקיים קורס של אסטרונומיה וחלל, שבסיומו יוצאים מידי שנה בקיץ למחנה חלל בבלגיה.

יצויין כי כל הלימודים מלווים בידי תומכות הוראה דוברות ערבית: סטפני זכנון – בוגרת הלימודים במרכז -מרכזת את כל הטיפול בדוברי הערבית, התמיכה בהם והייעוץ להם בכיתות ג'-ו' בימי ראשון ושני; בשכבה הבוגרת ממלאה את תפקיד הייעוץ הייא מהרג', במקביל לאפרת טל יועצת בית הספר.

הצלחה וביקוש רב למסגרות למצטיינים  המצטיינים בפעילות בקורס וידיאו

מאז תשע"ב פועלת במרכז מסגרת למצטיינים מכל האזור, בניהול הגב' מרים אשכנזי, מוותיקי המורים במרכז. המסגרת למצטיינים הוכתרה בהצלחה ראויה לציון, לומדים בה כ-600 תלמידים, יחד עם תלמידי תוכנית 'ניצוצות' והמצטיינים דוברי ערבית.

במרכז פועלת תוכנית מצטיינים לתלמידים דוברי ערבית, המגיעים למרכז ברובם מהכפרים הדרוזים ברמת הגולן, חלקם גם מטובא-זנגרייה ומגוש חלב. התוכנית מנוהלת בידי הגב' הייא מהרג', שהינה גם יועצת המרכז לדוברי הערבית. הקורסים בתוכנית זו ניתנים מפי מורי המרכז וכן מורים שרבים מהם מלמדים בשפה הערבית ובתמיכת חונכות דוברות ערבית הלומדות במכללה האקדמית תל-חי. מערך היסעים בתמיכת המועצות האזוריות מסייע בהבאת התלמידים המצטיינים לתוכניות אלו.

תכני לימוד שניתנו בשנים האחרונות במסגרות המצטיינים: על חיות מחמד, ספר אמן, עולם המדע, קומיקס ואנימציה, אומנות, כימיה במטבח, תיאטרון, שח-מט, רובוטיקה, צבעים וחושים, גוף האדם, ביולוגיה, צילום וציור, הצלת חיים, מעבדה ביתית, פילוסופיה, אקלים, חשיבה ביקורתית, אסטרונומיה, בניית משחקי מחשב.

סביבה אקדמית כבר מגיל 8

המרכז פועל מאז הקמתו בהיכלה האקדמי של המכללה האקדמית תל-חי. מיקומו זה מהווה תרומה ייחודית לפעילות הלימודית המתחוללת בו. כמו כל באי המכללה, גם תלמידי המרכז נהנים ממערכות המחשוב, המעבדות, הספרייה האוניברסיטאית ומשאבי המידע, וזוכים לתמיכתם של אנשי המכללה. מעל לכל – המרכז הינו חלק מהאווירה האקדמית והמקצועית במכללה, שמאפשרות הישגים ונותנות מענה מיטבי לאוכלוסיית התלמידים הייחודית.

יוזמות חינוכיות מיוחדות תלמידינו בפעילות בנאס"א בלגריה

החל משנת תשע"ה 2015 יוצאת כל השכבה הבוגרת (כיתות ז'-ט') של ארבעה מרכזי מחוננים בצפון – שלומי, כרמיאל, תל-חי ועמק הירדן, לטיול משותף בן יומיים בדרום הארץ הכולל לינה בחוץ. בטיול משתתפים כ-300 ילדים מחוננים וכ-30 מלווים. יוזמה מיוחדת נוספת היא "מבוכים ודרקונים".

תוכנית  NASA לתלמידי המרכז מכיתות ז'-ט'

תוכנית NASA שנפתחה בשנת הלימודים תשע"ד במרכזי המחוננים, כוללת לימודי העשרה בנושא אסטרונומיה וחלל, מיועדת לתלמידי כיתות ח'-ט', ופועלת בימי חמישי, בתום שעות הלימוד במרכז. בשיאה של התוכנית יוצאים תלמידי התוכנית למחנה החלל בבלגיה במשלחת משותפת עם מרכזי מחוננים אחרים בצפון. בתוכנית נאס"א משתתפים גם תלמידים מתוכנית המצטיינים המעוניינים בכך. 

תוכנית בוגרים לתלמידים מחוננים מכיתות ט'-י"ב

בוגרי המרכז מביעים מזה שנים רבות רצון עז להמשיך בהוויית מפגשי המחוננים במרכז גם לאחר תום לימודיהם במקום. כמענה למשאלה זו פועלים החל משנת תשע"ה מפגשי בוגרים המיועדים לתלמידים מחוננים מכיתות י'-י"ב. המפגשים מתקיימים אחת לחודש בימי שישי וכוללים סדנאות והרצאות אורח בתחומי האומנות, מדעים, הומניסטיקה ועוד, טיולים משותפים, ומפגש עם תלמידים בוגרי מרכזי מחוננים אחרים בצפון. התוכנית מוצלחת ביותר ומשתתפים בה כ-25 תלמידים.

במה מחוננת ליצירה בתיאטרון, בקולנוע ובאנימציה

תלמידים מהמרכז משתתפים בתוכנית הארצית "במות מחוננות ליצירה" לילדים מחוננים. ההשתתפות בפעילויות אלו היא באמצעות קורסים יעודים הניתנים לתלמידי כיתות ז'-ט' ובשיאה שני מפגשים ארציים עם ילדים מחוננים העוסקים בתחומים אלו.

יוזמות חינוכיות פועלות במרכז החל משנת הלימודים תשע"ה. רוב היוזמות עוסקות ביחסים עם החברה האנושית סביב לנו, והן כוללות אחריות אישית בגליל ובגולן. המטרה היא לצאת מהמרחב הפרטי של המרכז אל המרחב הגדול יותר, לחקור אותו, לשתף איתו פעולה, לעזור לאוכלוסיות חלשות, להיות מעורבים. במהלך השנים הייתה יוזמה זו לאחד המאפיינים של המרכז שלנו.

דוגמה מעוררת גאוה אצלנו היא היוזמה החינוכית 'אני ואתה'  

יזומה זו נועדה לפתח בתלמידים המחוננים רגישות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ותרומה לקהילה. כל זאת באמצעות פעילות משותפת של תלמידים מחוננים מכיתות ה'-ו' עם תלמידי בית הספר לחינוך מיוחד 'רננים' שבקריית שמונה. המפגשים מובילים את התלמידים המחוננים לקשר אישי עם בני גילם הסובלים ממוגבלויות שונות. במסגרת זו הם נחשפים לעולמם המיוחד של תלמידי 'רננים', לצרכים המיוחדים שלהם – הנפשיים והגופניים – וכיצד הללו משפיעים על שגרת יומם. הקשר שנוצר במסגרת מפגשים שבועיים אלה, מוביל לקבלת האחר והשונה ולהבנתו ואף לנתינה ללא גמול ותרומה לזולת. המפגשים מלווים בפעילות משותפת של סיורים ולמידה הדדית ובהמשך גם למיזם משותף.

השכבה הבוגרת פועלת עם בית הספר 'גוונים' לתלמידים בעלי לקויות תקשורת. שתי היוזמות הפכו לאורח חיים שלנו, מידי שבוע יוצאים התלמידים בהסעות לבתי הספר הללו בקריית שמונה.

בעקבות המיזמים המיוחדים האלה נבחרה בשנת תשע"ז המורה היועצת אפרת טל – מובילת התוכניות – ל"מורה מאירה" בטקס חנוכה ארצי. המרכז רואה עצמו חלוץ במיזמים חשובים אלה.

יוזמה חינוכית 'תרבויות שלובות'

היוזמה נועדה להציב בלב העשייה הבית-ספרית את שילוב התרבויות ובמיוחד את התרבויות מהן באים הילדים המחוננים הלומדים במרכז. דרך היכרות תחילה עם התרבות אשר בתוכה צמחו התלמידים וחשיפה הדרגתית לתרבות האחרת בשכנות, ועד להיכרות עם תרבויות שונות ורחוקות מאוד מאלו המוכרות לו, לומדים המשתתפים להכיר ולקבל דרכי חשיבה שונות, לראות את המשותף והשונה לנו – בני האדם – ולהתקרב לתלמידים האחרים בני התרבויות האחרות.

תודה למסייעים בהגשמת מפעל זה

מרכז מדע ודעת למחוננים ומצטיינים בתל-חי מודה בכל לב לתומכים בו על תרומתם לפעילותו וקידומה: האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך, המכללה האקדמית תל-חי, ואגף החינוך במועצה האזורית גולן, אשר תומכים בעוצמה בתוכנית 'ניצוצות' – הן במערך הסעות מאד מורכב והן בהשגת שעות הוראה ממשרד החינוך. יש לציין שמחצית הלומדים בתוכנית הנם מהגולן – מהישובים, מקצרין ומכפרי הדרוזים כאחת. למרכז קשר מאד מיוחד עם הגולן בהקשר לתוכנית זו. חיזוק הקשר עם הגולן הוא אחד היעדים המועדפים של המרכז.

פרטים כלליים