• אודות המרכזזכותו של הילד המחונן

  זכותו של הילד המחונן

   

  זכותו של הילד המחונן להשתתף בחוויה חינוכית המותאמת לכישוריו.

   

  זכותו של הילד המחונן ללמוד בקבוצה עם ילדים בעלי יכולות דומות.

   

  זכותו של הילד המחונן ללמוד ולא לשמש כעוזר למורה במשך רובו של יום הלימודים.

   

  זכותו של הילד המחונן להיחשף אל רעיונות חדשים, מתקדמים, המהווים אתגר עבורו.

   

  זכותו של הילד המחונן ללמוד מושגים שעדיין אינו מכיר, במקום לדשדש במושגים שידועים ומובנים לו מכבר.

   

  זכותו של הילד המחונן לחשוב בדרכים חלופיות, ליצור יצירות שונות ומגוונות ולהביא אינטואיציה ויוזמה אל החוויה הלימודית.

   

  זכותו של הילד המחונן להיות הישגי מאד במקצועות לימודים מסויימים ובאחרים להיות פחות הישגי.

   

  זכותו של הילד המחונן לצפות להרבה מעצמו ומהסובבים אותו.