• אודות המרכזמטרות המרכז בתל חי

  מטרות העל של המרכז למדע ודעת בתל חי

  - לאפשר לילד המחונן להיחשף לרעיונות חדשים, מתקדמים, המהווים לו אתגר ולעשות זאת בדרכים בלתי שגרתיות.

  - לחשוב בדרכים חלופיות, להביא לחוויה הלימודית סקרנות, אינטואיציה ויזמות.

  - לאפשר לילד המחונן גירוי ושימוש ביכולתו, לתמוך בו ולעודד הצטיינות כאתגר לגיטימי.

  - ליצור עבורו מסגרת חינוכית, אליה באים ילדים שיש להם יכולות אינטלקטואליות דומות.

  - ללמוד להתמודד עם שווים לו, במסגרת של עבודת צוות והפריה הדדית. לעשות זאת בסביבה בטוחה, המאפשרת התנסות וטעייה.

  - לעודד אותו לערער על הכללות, להציע פתרונות לא שגרתיים, תוך שימוש בחשיבה מורכבת, המשלבת חקר, יצירה, אינטואיציה ומטאקוגניציה.

  - לכוון את הילד המחונן למעורבות חברתית, מתוך הבנת תהליכים חברתיים לעומקם, התייחסות למציאות משתנה ותרומה לסביבתו.