• טיול שנתי לחוף אכזיב ולנקרות תש"ף לשכבות הצעירות

    Get Adobe Flash Player.