• טיול שנתי לחוף אכזיב ולנקרות תש"ף לשכבות הצעירות