• יופי של פורים תשעט, דוברי הערבית לימדו אותנו כל מה שלא ידענו על החג

    Get Adobe Flash Player.