• קורסים ופעילויותלוח המודעות מדבר שירה

    אנחנו חולפים על פני המסדרון עם לוחות הענק שנתפסים בתום הסמסטר ביצירות נפלאות. כאן ההזדמנות לעצור רגע ולהתרגש נוכח התוצרים של הקורסים לאמנות בהדרכת רחל רבינוביץ. שני נושאים גורמים לנו לפליאה מחודשת: ארץ ושמים, ואמנות ושיר. אל תסתפקו רק בציורים, קראו בעונג גם את הטקסטים. הנה הם: