• ציורים מתערוכת יצירותיה של רחל רבינוביץ, המורה לאמנות במרכז

    Get Adobe Flash Player.