• אודות המרכזאצלנו אין תעודה, יש תהודה

  מעתה אימרו: חהודה, לא תעודה

  תעודה לעיתים מודדת את התלמיד - מתוך עיני המורה. היא מעין שיח חד צדדי, שלא אחת "נופל" בהפתעה על התלמיד.

  מתוך חוסר שביעות רצון מהתעודה הגענו במרכז אל מתכונת ה'תהודה', מלשון 'הד'. הדהוד של תהליך שמתבצע עם כל תלמיד, מתוך שיח מתמשך עם המורה.

  מאז שנת הלימודים תשע"ח ניתנת התהודה לכל תלמיד בתלקיט שמכיל הערכה כתובה מפורטת של כחצי עמוד ויותר משני מורים לפחות, שלימדו את התלמיד – מורה ממחצית א' ומורה ממחצית ב'.

   

  לגיבוש המתכונת ופיתוחה קדמו שש השתלמויות וימי היערכות של כל הצוותים, בהובלה של מנהל המרכז ד"ר אופיר דגני ויועצת המרכז אפרת טל.

  כך קבענו כי תהודה היא תהליך, אותו מובילים שלושה עקרונות, המנחים שיח בין המורה לתלמיד:

  * השיחה נסבה רק על התפתחות התלמיד בקורס הספציפי ולא מתייחסת לנושאים כללים הקשורים למרכז ולשאר הקורסים והיא מתועדת בכתב על ידי המורה המנחה.

  * השיחה מצביעה על פרטים, דוגמאות ואירועים נקודתיים שמייצגים נושאים לטיפוח ו/או לשימור.

  * לתלמידים מקום חשוב בשיחה, להבעת דעה, משוב והתייחסות.

   

  יש לציין כי צוותי ימי הלימוד במרכז בחרו ליישם את המודל באופנים השונים מעט אלה מאלה

  צוות יום א' – כיתות ג'-ד' – מקיים שיחות ההערכה לאורך המחצית, בשעה הראשונה של הבוקר (שעת מחנך).

  צוות יום ב'– כיתות ה'-ו' – מקצה חלק מיום הנושא לשיחות הערכה. צוות זה מתיר לתלמידים לבחור במורה שיעריך את לימודיהם. בכתה נמצאים שני מורים, אחד מעביר שיעור והשני משוחח באותה עת עם תלמידים שבוחרים זאת, ואז הם מתחלפים. בשעה השלישית שניהם עשו פעילות משותפת חדשה לכל התלמידים.

  צוות יום ה'– כיתות ז'-ט' –בגישה לפיה כל מורה יבחר את דרך התהודה המתאימה לו ללא מסגרת קבועה, ובתנאי שהתהליך יקוים לקבוצה הראשונה של הבוקר.

   

   

  ד"ר אופיר דגני מנהל המרכז מציין כי: "התובנות משיחות התהודה, שיפרו משמעותית את שיחות החתך על התלמידים שקיימנו לאורך השליש האחרון של מחצית א'. יצויין, כי ניכר שההיכרות של המורים עם התלמידים השתפרה מאוד ושהשיחות מלוות בהרבה מאוד דוגמאות ויורדות לפרטים.  

  הנוהג הופך לאורח החיים במרכז, התלמידים מתרגלים לשיחות ואינם נרתעים משיתוף פעולה עם המתכונת".

   

  דוגמה לתהודה: