• קורסים ופעילויותבטרם יסתיים סמסטר ראשון תשע"ט, הצצה לכיתות...

  בואו להציץ איתנו לכיתות בימי חמישי, סיבוב בשעה הראשונה

   

   

  אצל הייא הכנות אחרונות עם ועדת התרבות לקראת חג כל החגים

   

  כבר מסיימים הדבקות

   

   

   

  אצל רחל מנסים לברר את הקשר בין ארץ ושמיים ולתת פרשנות אישית

   

   

   

   

   

  אצל יורם מתכוננים קשות לדיבייט

   

   

  מכינים טיעונים ומתנסים בדרך לתחרות הגדולה 

   

   

  אצל ולדימיר יוצרים שוב חוויות חזותיות