• קורסים ופעילויותמערכות ופירוט קורסים בתכנית המחוננים לימים א', ב', ה' לשנת תש"ף

  מערכת, פירוט קורסים, דפי הרשמה וטפסים בתכנית המחוננים לימים א', ב', ה' לשנת תש"פ

   

  מחוננים כיתות ג'-ד' בימי ראשון

  מערכת

  תיאור הקורסים

  דף בחירות קורסים לכיתות ד'

  מחוננים כיתות ה'-ו' בימי שני

  מערכת

  דף פירוט קורסים

  דף בחירת קורסים  

   

  מחוננים כיתות ז'-ט' בימי חמישי

  מערכת

  דף פירוט קורסים

  דף בחירת קורסים  

   

  טופס התחייבות לתשלום לכולם