• קורסים ופעילויותמערכת, פירוט קורסים, דפי הרשמה וטפסים בתכנית המחוננים לימים א', ב', ה' לשנת תשע"ט

  מערכת, פירוט קורסים, דפי הרשמה וטפסים בתכנית המחוננים לימים א', ב', ה' לשנת תש"פ

   

  מחוננים כיתות ג'-ד' בימי ראשון

  מערכת

  מחוננים כיתות ה'-ו' בימי שני

  מערכת

  דף פירוט קורסים

  דף בחירת קורסים  

   

  מחוננים כיתות ז'-ט' בימי חמישי

  מערכת

  דף פירוט קורסים

  פירוט קורסים חובת בחירה

  דף בחירת קורסים  

   

  מבנה שנת הלימודים

   

  טופס התחייבות לתשלום לכולם