• קורסים ופעילויותמערכת ליום חמישי שנה"ל תשע"ז, מחוננים כיתות ז'-ט', כולל פירוט קורסים ועוד

   

  מערכת שנתית ליום ה', שנת הלימודים תשע"ז, למחוננים כיתות ז', ח', ט'

   

  תיאור הקורסים השונים ליום ה' מחוננים כיתות ז', ח', ט'

   

  רשימת קורסי החובה לבחירה למחוננים כיתות ז', ח', ט'

   

  טופס בחירת קורסים והרשמה למחוננים כיתות ז', ח' ,ט'

   

  טופס התחייבות לתשלום