• קורסים ופעילויותמערכת, פירוט קורסים, דפי הרשמה וטפסים בתכנית המחוננים לימים א', ב', ה' לשנת תשע"ח

  מערכת, פירוט קורסים, דפי הרשמה וטפסים בתכנית המחוננים לימים א', ב', ה' לשנת תשע"ט

   

  מחוננים כיתות ג'-ד' בימי ראשון

   

   

  מחוננים כיתות ה'-ו' בימי שני

   

   

  מחוננים כיתות ז'-ט' בימי חמישי

   

   

  מבנה שנת הלימודים מחוננים

   

  טופס התחייבות לתשלום לכולם