• קורסים ופעילויותמערכת, פירוט קורסים, דפי הרשמה וטפסים בתכנית המחוננים לימים א', ב', ה' לשנת תשע"ח

  מערכת, פירוט קורסים, דפי הרשמה וטפסים בתכנית המחוננים לימים א', ב', ה' לשנת תשע"ח

   

  מחוננים כיתות ג'-ד' בימי ראשון

  מערכת שנתית

  תקצירי קורסים לכיתות ג'

  תקצירי קורסים לכיתות ד'

   

  מחוננים כיתות ה'-ו' בימי שני

  מערכת שנתית

  תקצירי קורסים

  טופס הרשמה לקורסים

   

  מחוננים כיתות ז'-ט' בימי חמישי

  מערכת שנתית

  תקצירי קורסים

  קורסים חובת בחירה

  טופס הרשמה לקורסים

   

  מבנה שנת הלימודים מחוננים

   

  טופס התחייבות לתשלום לכולם