• ועוד צילומים מטיול הבוגרים והמסיימים 2017

    Get Adobe Flash Player.