• קיר הגרפיטי התקדם - והושלם! כל שנה יופי חדש ומתחדש