• חנוכהכריסמס - שמחים ביחד, בהנחיית ועדת התרבות ובניצוח אפרת

    Get Adobe Flash Player.