• חנוכהכריסמס - שמחים ביחד, בהנחיית ועדת התרבות ובניצוח אפרת