• טיול כיתות ז'-ט' והבוגרים להר הנגב 2016

    Get Adobe Flash Player.