• קורס מסכות בהנחית רחל רבינוביץ בעיצומה של התהוות