• מפגש בוגרים ו-ט"תים במכללת כנרת

    Get Adobe Flash Player.