• לוח אירועיםתכנית שנתית, מערכת ופירוט קורסים למצטיינים דוברי ערבית תש"ף

  תכנית לימודים ומבנה שנתי לתלמידים מצטיינים דוברי ערבית, שנת הלימודים תש"ף 2019-2020

   

  מערכת למצטיינים דוברי ערבית שנת הלימודים תש"ף 2019-2020

   

  תקציר קורסים לכתה ד' למצטיינים דוברי ערבית שנת הלימודים תש"ף 2019-2020

   

  תקציר קורסים לכתה ה' למצטיינים דוברי ערבית שנת הלימודים תש"ף 2019-2020

   

  תקציר קורסים לכיתות ו' ז' ח' ט' י' למצטיינים דוברי ערבית שנת הלימודים תש"ף 2019-2020