• הברקותיצירת הגרפיטי בקיר הסדנה - בעיצומה

  גרפיטי מידיהם המוכשרות של תלמידי כיתות ה'-ו' בימי שני

  תלמידים הלומדים בסדנת האמנות עם רחל רבינוביץ יוצרים השנה גרפיטי חדש על קירות הסדנה.

  מספרת רחל: "התלמידים עברו תקופת הכנה שכללה לימוד תיאורטי אודות המושג גרפיטי והקשריו ההיסטוריים. בהמשך נחשפו הילדים למיגוון גישות ונושאים בהם עוסקים ציירי גרפיטי במקומות שונים בעולם. 
  בשיעורים הבאים דנה הקבוצה והחליטה שהנושא בו נעסוק יהיה הפערים שנפערו בין טבע לתרבות, בין האדם המתפקד בעידן הדיגיטלי לבין העולם הפיזי בו הוא חי. נושא משנה אך חשוב הינו זכויותיהם של בעלי החיים.
  סיימנו את שלב הסקיצות, את שלב ה"אנדר פאיינטינג" ועל גבי גווני הרקע שייצרנו התחלנו היום הגדלה של הסקיצות!!
  מרגש--- אנחנו בעיצומו של הגרפיטי שיבטא את רחשי ליבנו ויאפשר לנו לצייר בפורמט גדול ובתאום בין המשתתפים בקבןצה.
  בואו לראות גרפיטי בהתרחשות על גבי קירות הסדנה, 2015!