• לוח אירועיםתכנית שנתית למצטיינים דוברי עברית תשע"ח

    מבנה שנה ופירוט לימודים לתלמידים מצטיינים דוברי עברית, שנת הלימודים תשע"ח 2017-2018

     

    מערכת שעות כיתות ג' יום א'

    מערכת שעות כיתות ד'-ה' יום ג' 

    מערכת שעות כיתות ו'-ט' יום ב'