• לוח אירועיםתכנית שנתית למצטיינים דוברי עברית תשע"ז

    תכנית לימודים ומבנה שנתי לתלמידים מצטיינים דוברי עברית, שנת הלימודים תשע"ז 2016-2017