• לוח אירועיםתכנית שנתית ומידע למצטיינים דוברי עברית תשע"ט

  מבנה שנה  ופירוט לימודים לתלמידים מצטיינים דוברי עברית, שנת הלימודים תשע"ט 2018-2019

   

  דפי מדע לתלמידים מצטיינים דוברי עברית שנת הלימודים תשע"ט 2018-2019

   

   

  תיאור הקורסים כיתות ג' יום א' ומערכת השעות ליום זה

   

  תיאור הקורסים כיתות ד'-ה' יום ג' ומערכת השעות ליום זה

   

  תיאור הקורסים כיתות ו'-ט' יום ב' ומערכת השעות ליום זה