• בונים מרחב התבוננות בשיעורי האמנות לגדולים עם רחל