• לוח אירועיםתכנית ומבנה שנת הלימודים תשע"ט למחוננים