• לוח אירועיםתכנית ומבנה שנת הלימודים תש"פ למחוננים