• לוח אירועיםתכנית ומבנה שנת הלימודים תש"ף למחוננים