• אודות המרכזהחזון החינוכי שלנו

  החזון החינוכי שלנו 

  מרכז מדע ודעת למחוננים בתל-חי פועל ברוח האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.

  הוא קורא לשילוב בין מורים לתלמידים במתכונת חדשה, שמובילה ליצירת ידע והקשרים חדשים לידע.

   

  חזון האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך

   

  האגף למחוננים ולמצטיינים שואף להנחיל ולהוביל תרבות שבה המצוינות היא ערך מרכזי.

  בראש סולם העדיפויות מוצבים ערכי מצוינות, התעלות, מנהיגות, מחויבות ורגישות לחברה.

  האגף פועל ליצירת סביבות למידה תומכות רגשית, גמישות ודינאמיות, כחממות להצמחת שיח מאתגר ויצירת ידע חדש. 

   

  האגף מטפח סביבות, בהן צומחת קהילייה לומדת, של תלמידים ומורים שהינם שווים בסקרנותם ובמחויבותם ושואפים ללא הרף להגיע אל מרחבי תובנה חדשים.

  כך נפתחים בפני מורים ותלמידים שדות מרתקים להעצמה, למתן ביטוי לכישוריהם הייחודיים וליצירת דפוסי לימוד וחינוך הולמים תוך התחדשות מתמדת.

   

  מחזון למציאות

   

  במרכז מדע ודעת תל-חי פועלת קהילייה לומדת ברוח חזון האגף, שבה ההוויה הלימודית אינה שגרתית והיא משלבת פעילות לימודית חווייתית של חקר, פיתוח סקרנות, חשיבה ודמיון.

  כל אלה מוצאים ביטויים במטרות שמוצבות כאן, בנושאי הלימוד, באופיים ובמומחיותם של המורים, בסגנון ההוראה ובשילובם של התלמידים בתהליך הלמידה.

  נושא העצמת התודעה מתבטא כאן לא רק בפיתוח חשיבה אלא אף בהעצמה חברתית, בגיבוש ערכי, פיתוח סובלנות לקבלת האחר והשונה ופיתוח מנהיגות.

   

  הקורסים הניתנים במרכז בתל חי מתחדשים מדי שנה ומציעים לתלמידים במה לביטוי ופיתוח כישוריהם במגוון של נושאי דעת בתחומי המדעים המדויקים, מדעי הרוח, מדעי החברה והאמנויות.